انجمن الکترونیک بی ریا
راز و رمز جوغن ها! - نسخه قابل چاپ

+- انجمن الکترونیک بی ریا (http://felezgir.takbb.com)
+-- انجمن: گنج و گنجیابی (/forumdisplay.php?fid=36)
+--- انجمن: انجمن گنج پژوهی (/forumdisplay.php?fid=49)
+--- موضوع: راز و رمز جوغن ها! (/showthread.php?tid=153)راز و رمز جوغن ها! - مهدی - ۱۳۹۵-۳-۱۳ ۰۲:۱۷ صبح

محاسبات و اسرار جوغنها :
1-جوغنی که قطروعمق ان باهم مساوی وبالاتراز 12سانتی مترباشد
محاسبه=قطر جوغن *2*3/ 3
2-جوغنی که به لبه ان یک دایره کوجک وصل باشد
محاسبه=نشان از یک تپه درهمان نزدیکی میدهد که جوغنی دیگر در انجا میباشد و محاسبات دیگر ازان جوغن اغاز میشود
3-جوغنی که دردیواره ان یک گردی ویاسوراخ داشته باشد
محاسبه=روبروی همان سوراخ یا دایره 6متر حرکت شود
4-جوغنی که عمقش بزرگترازقطرش باشد
محاسبه=عمق*3/3به طرف جنوب غربی
5-جوغنی که یک شیار ازان خارج میشود
محاسبه=دارای اهمیت میباشد وجهتهای ان غالبا بطرف شمال غربی وجنوب غربی میباشد طول شیار*3/3وبه طرف مسیر شیار حرکت شود
6-جوغنی که دهانه ان 3تا7سانتیمتر وعمق ان کمتر 2سانتیمتر باشد
محاسبه=قطر+عمق تقسیم بر7 *3/3بطرف علامت مشخصه
7-جوغنی که بشکل کاسه وارونه میباشد
محاسبه=قطر- عمق*3/3بطرف علامت مشخصه
8-جوغنی که قطر20وعمقش20ودارای شیار باشد
محاسبه=طول شیار*3/3
9-جوغن مربعی که متساوی الاضلاع وهمجنین در عمق باشد
محاسبه=طول ظلع *3/3بطرف علامت مشخصه واگر علامتی برای مسیر نداشت ان را پر اب کرده ومحل سر ریز شدن اب مسیر را نشان میدهدواگر بازبوسیله اب مسیر مشخص نشد یعنی اب از جند جهت یاازهمه طرف سر ریزشده هدف در زیر علامت میباشد
10-جوغنی که عمق وقطرش مساوی وکمتر از 12سانتی متر باشد
محاسبه=قطر*عمق*5/2بطرف علامت مشخصه
11-جوغن بصورت مایل ومقداری افقی
محاسبه=اشاره به تپه ای درنزدیکی دارد که علامتی دیگر درانجامیباشد
12-جوغن بصورت فنجان قهوه
محاسبه=4قدم به طرف علامت مشخصه
13جوغن مربعی که در کنار یا دیواره یک سوراخ یا دایره دارد
محاسبه=6متر بطرف دایره حرکت شود
14-جوغنی کوجک درون جوغنی بزرگ وقطرجوغن کوجک کمتر از11سانتی مترودارای شیارباشد
محاسبه=قطرجوغن کوجک * طول شیاروبطرف علامت مشخصه
15-جوغنی کوجک درون جوغنی بزرگ وقطر جوغن کوجک بالاتراز11سانتی مترودارای شیارباشد
محاسبه=طول شیار رااندازه گرفته ومعمولامسیر وجهت به طرف شمال غربی وتوابع میباشدواگر شیار به طرف زمین وپایین میرود هدف در همان جاوزیرمیباشد
15-اگرجوغنی مساوی در قطر وعمق بصورت کاملا دقیق باشد یکی از جوغنهای بسیار معروف میباشد که هدف در زیر همان جوغن میباشد
16-جوغن بصورت حلزونی که شیاری بلندازان خارج شده باشد
محاسبه= قبر در انتهای شیار میباشد
17-جوغنی که بصورت عمودی در دیواره سنگ یا سخره اما بصورتی که دهانه ان مایل ورو به زمین باشد
محاسبه =هدف در روبروی دهانه وودر خاک میباشدکه بافاصله 2مترویا تاکمتراز 3متر میباشد
17-جوغنی که قطر وقاعده یا ته ان باهم مساوی باشد =دلالت وتاکید بر مال دارد وهدف معمولا درون صخره میباشد
19-جوغنی که شیار بسته داردیعنی دوسره شیار به خوده جوغن ختم میشود=اشاره به یک قبر مهم در همان نزدیکی ودرون سخره دارد
20-جوغنی که در کنار کانال اب باشد=اشاره وتاکید بردفینه درون یک جاه دارد
21-اگر جوغنی بصورت افقی وکمی مایل رو به بالا باشد=اشاره به درب سرداب یا درب اتاقک در روبروی دهانه جوغن دارد
22-جوغنی که بصورت فنجان قهوه باشدوقطر ان 1تا2سانتیمتر باش وعمق ان نیز کم باشد اشاره وتاکید بر دفینه وهمجنین اشاره به مسیر حرکت داردکه معمولا همرا ودر کنار یک علامت دیگر ویا در بعضی مواقع هم بصورت تکی دیده میشود
23-جوغنی که به شکل فنجان قهوه باشد وقطر ان از3تا 5سانتی متر باشد اشاره به ثابت بودن همین نماد دارد ودر اصطلاح اخرین نمادهستش ولازم نیست به دنبال نماددیگری باشید که
معمولا همراه ودر کنار یک علامت دیگر ویا در بعضی مواقع هم بصورت تکی دیده میشود
24-جوغنی که در دهانه وعمق و ته ان باهم مساوی باشنداشاره برمهم بودن وتاکید بردارابودن مال دارد که معمولا هدف درون سخره میباشد

در پایان باید اضاف کنم که این محاسبات بصورت اصولی وکتابی هستند واین فرمولهایی که در اینجامشاهده میکنید به دوطریق بیان شده در یک جا از عدد 3/3 استفاده نمیشه ودر جایی از عدد3/3 استفاده شده که شما میتوانید در محاسبات خود هر دوطریق را امتهان کنیدRE: راز و رمز جوغن ها! - مهدی - ۱۳۹۵-۳-۱۳ ۰۲:۲۴ صبح

در اینجا میخواهیم درباره نمادها ونشانه های باستان تحقیق وتفسیر کنیم من اول از جوغنها شروع کردم و کم کم به بقیه موارد میپردازم
درابتدا لازمه موارد اولیه در این علم رو دونسته باشید کلا اشارات به سه دسته تقسیم میشوند
1-اشارات توجیهی
2- اشارات تثبیتی
3اشارات تکمیلی
اشارات توجیهی اشاراتی هستند که شما را با مسافت معین ودلیلهای معینه برای رسیدن به هدف توجیح میکنندمانند:عقرب –افعی-پنجه هاوجوغن-شیاروجوغن-پرندگان-شتر-گاو--سوسمار
اشارات تکمیلی اشاراتی هستندکه درواقع تحلیل شده از اشارات توجیهی هستند ودر بعضی از منواقع تا180درجه باعث تغییر دادن مسیر میشوند مانند:جوغنها-افعی همراه با زبانش-عقرب همراه با پاهایش-صلیب وعقرب-حروف وعقرب-لاکپشت ومربع های لاکش-نعل اسب-میخ وپنجه ها –کوزه ودسته هایش
اشارات تثبیتی اشاراتی هستند که خودشون آخرین نشونه هستند وبه تنهایی نشان دهنده هدف میباشند وهدف یا زیره همون نشانه ویا با 3متر فاصله در اطراف میباشدمانند:افعی بدون جشم-عقرب بدون پا وبدون بندهای دومش وبدون حروف-جوغن بدون هیج نشانه دیگری-صلیب واضلاع مساوی وکوجک ویک نقطه یا صفر- غزالی که سرش رو به پایین باشد-مرغی که روی تخمهای خودباشد-پنجه ها وانگشتان مساوی-کوزه برعکس –شتر نشسته-زن حامله-شیارعمق که طول ان بیشتر 70سانت باشد-صلیب کوجک-
اما مورد بعدی مربوط به جهت ها میباشد که ان زمان استفاده های زیادی در این مورد داشتند
جهت هایی مانند شمال شرقی جنوب شرقی بیشتر مورد استفاده یهودیان بوده وجهت هایی مانند شمال غربی وجنوب غرب مورد استفاده بقیه ملل واقوام بوده والبته جهت هایی مثل شمال وجنوب وغرب وشرق هم استفاده میشده ودلایلی مانندمنازل-عبادتگاه –سد-جاه- حدودبین قبایل


RE: راز و رمز جوغن ها! - مهدی - ۱۳۹۵-۳-۱۳ ۰۲:۲۵ صبح

جوغنها محاسبات ومقیاسهایی برای رسیدن به هدف دارند اما در بعضی از موارد محاسبات کارایی ندارند ودر اینجا باید کاوشکر با تجربه خودش بتونه مکان صیحح رو حدس بزنه در بعضی ازموارد محاسبات درست در میاد در بعضی از موارد خیلی نزدیکتره ودر بعضی از موارد خیلی دورتره
کلا جوغنها نقش ونگارها در طرزهای مختلفی درست میشن خوابیده جانبی حفر شده وبرجسته عموما وقتی جندین نماد دریک جا جمع باشند خبراز بزرگی ومهم بودن دفینه رو میدهد جوغنهایی که در جانب یا بغل سخره یاسنگ نقش بسته اند دربعضی ازمواقع هدف در روبرو ان جوغن میباشد نشانه هایی مانند مربع ومستظیل اکثرا هدف در سخره وهمان نزدیک جوغن میباشدکلا جوغنها خبر قبر اتاقک وجاه رامیدهند


RE: راز و رمز جوغن ها! - محمد حسین - ۱۳۹۵-۳-۱۵ ۰۴:۴۲ صبح

خیلی ممنون آقا مهدی لطفا با عکس آموزش بدیدpkc4af_968317


RE: راز و رمز جوغن ها! - asghar - ۱۳۹۵-۴-۱۷ ۰۳:۴۳ عصر

⛔️جوغن ,کاسه سنگ یا فنجانک؟!⛔️ ☝☝☝☝
شاید بیشترین چیزی که مورد اختلاف نظر گنج پژوهان,حفاران حرفه ای و باستان شناسان واقع میشود مبحث جوغن است.
کاربرد و دلیل وجود آن چیست؟ آیا به قبر مربوط است؟
آیا به دفینه مربوط است؟
یا وجود آن فقط ریشه ودلایل مذهبی و اعتقادی دارد؟
یا هرسه مورد!!!


گفته میشود که جوغنها(کاسه سنگها) از کهنترین و گسترده ترین آثار موجود درمیان سنگ نگاره های جهان از جمله ایران است.
جوغن درمیان باستان شناسان به فنجانک معروف است و به اتفاق نظر اکثریت باستان شناسان ربطی به دفینه و حتی قبر هم ندارند.
بعضی از باستان شناسان معتقدند که تاکنون قبر هیچ جوغنی یافت نشده است و این نظریه را رد میکنند.!
البته این حرف را نمیتوان به تمام موارد تعمیم داد.

حال ما قصد داریم که تعریف جامعی از جوغن را ارائه دهیم.
معروف است که ریشه جوغن ها به مهرپرستان باز میگردد.
در ایران باستان(که مبدا آن نامشخص است) تا زمان اشکانیان که مذهب رسمی در این کشور وجود نداشت بسیاری از ایرانیان بر باور مهرپرستی یا میترائیسم بودند,که آناهیتا(ایزدبانوی آبها) یکی از الهه های این آیین بود(که حتی یکی از بزرگترین و محبوبترین ایزدان آریایی و آیین زرتشت بوده است).
بنابراین وقتی فردی میمرد در اطراف او در میان سنگها کاسه ای میتراشیدند تا آب در آن جمع شود و متوفی مورد رحمت آناهیتا قرار بگیرد.حال ممکن بود این کاسه سنگ روی قبر متوفی باشد,آبراهی داشته باشد که این آب در مسیر قبر جاری شود یا کلا از قبر دور باشد و اشاره ای به آن نکند.

این رسم ساخت کاسه سنگها حتی در میان مسیحیان و ارمنیان نیز وجود داشت.
چه بسا ممکن است روی سنگ قبر بعضی از آنان کاسه سنگی را مشاهده کنید که دلیل تراشیدن این کاسه ها بر روی سنگ قبر مسیحیان و ارمنیان این بوده که در این کاسه ها آب و دانه ریخته شود تا پرندگان از آنها تغذیه کنند و ثواب اخروی آن مشمول متوفی قرار گیرد. در این قبور کاسه سنگها اکثرا روی خود قبر قرار دارند و مستقیما به خود قبر مربوط میشوند.درست است که مربوط به دفینه نخواهد بود ولی مسلما به قبر مربوط است!!
نمونه این قبور در گورستان پکاچیک سلماس و قبرستان پینه شلوار تبریز مشاهده میشود.
همچنین رجوع شود به مقاله:
(بررسی ومقایسه تطبیقی طشت آبهای قبور در آرامگاههای تخت فولاد و ارامنه اصفهان_اکبرشاهمندی)
همچنین نمونه این جوغنها را میتوان با طرحها و نقوش متفاوت در قبرستان یهودیان و حتی خاور دور نیز مشاهده کرد.
درست است که نمیتوان تمام جوغنها را به قبور ربط داد ولی نمیتوان این ارتباط را به طور قطع انکار کرد!

بعضا هم معتقدند که در این کاسه ها آتش,عود و بخور روشن میشده که مربوط به اعتقادات مذهبی بوده که آیا برای متوفی بوده یا نه و اینکه به قبری اشاره داشته باشد مشخص نیست.
بعضا هم از آنها برای عصاره گیری گیاهان و کوبیدن غلات و ... استفاده میشده.
حتی توجه انسانهای پیشین نسبت به آسمان و ستارگان نیز در جوغنها قابل بررسی است. چنانچه شبیه به صور فلکی در حالتهایی و ترکیبهایی از جوغنها مشاهده شده است.

حال این اعتقاد که جوغنها به گنج و دفینه مربوط میشوند از کجا سرچشمه میگیرد.
از آنجا که در ایران باستان (از عصرآهن که تدفینها شکل دیگری به خود گرفت تا قبل از ساسانیان ) به همراه متوفی اشیائی, بسته به اعتبار مادی ومعنوی, طبق اعتقادات و مبانی مذهبی دفن میشده, این عقیده دربین عوام بوجود آمده که پس هر جوغنی مربوط به یک قبر است و هرقبری هم مملوء از اشیاء زینتی و باارزش است!
خیر متاسفانه یا خوشبختانه این عقیده فاقد هرگونه پایه و اساس است و فقط وسیله ایست برای کسب درآمد افراد سودجو و سرکیسه کردن مردم ساده.
حال تکلیف جوغنهای عمودی روی صخره و سقف غارها و امکان سربسته چه میشود؟
در اینگونه موارد هم قانون ثابتی وجود ندارد.
بعضا اشاره به مکان یا هدفی خاص دارند,بعضا هم علائم تاییدی در کاوش و حفاری میباشند.
حتى بعضي از جوغن ها به چاهى در اطراف اشاره دارند.
*البته هدف اين مطلب فقط بررسي قرار دادن همان كاسه سنگها بوده نه جوغنهاي مثلث و مربع و بيضي و ... چراكه آنها هم بسته به شرايط معانى و تفاسير متفاوتى خواهند داشت كه توضيح آنها از حوصله مطلب خارج است.*

درپایان باید بگوییم که جوغنها, کاسه سنگها یا فنجانک ها فاقد هرگونه قانون یا معنی ثابتی میباشند که آیا فقط مربوط به مراسم مذهبی بوده یا مروبط به قبور هستند یا به مکان یا هدف خاصی اشاره دارندو حضور در محل الزامیست و با نوع تمدن فرق خواهد داشت.